Skip to main content

Thông báo

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

42.352

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

9.730

Hình sự

3.499

Dân sự

25.981

Hôn nhân và gia đình

1.778

Kinh doanh thương mại

224

Hành chính

96

Lao động

4

Quyết định tuyên bố phá sản

1.040

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv