Skip to main content

Thông báo

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

45.380

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

10.553

Hình sự

3.797

Dân sự

27.671

Hôn nhân và gia đình

1.866

Kinh doanh thương mại

235

Hành chính

101

Lao động

4

Quyết định tuyên bố phá sản

1.153

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv