Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

40.950

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

9.465

Hình sự

3.297

Dân sự

25.150

Hôn nhân và gia đình

1.710

Kinh doanh thương mại

209

Hành chính

88

Lao động

4

Quyết định tuyên bố phá sản

1.027

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Bản án, quyết định mới công bố

cdscv