Loading...
Skip to main content

Tin hoạt động Thành phố

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LIÊN NGÀNH VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH. (18/08/2022)

Sáng ngày 18/8/2022, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị liên ngành về công tác thẩm định, định giá tài sản trong tố tụng dân sự và tố tụng hành chính. Hội nghị có sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cùng các Sở, Ngành thành phố Hà Nội: Sở Tài chính, Sở xây dựng và Sở Tài nguyên - Môi trường.

cdscv